Uitgangspunten

Het advocatenkantoor VAN PRAET & VAN PRAET laat zich bij al zijn activiteiten leiden door de volgende principes :

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Deugdelijk informeren, interesseren en overtuigen is voor ons geen louter ethische kwestie, maar behoort tot onze core-business als advocaat.

Ondernemers hebben inderdaad recht op betrouwbare advocaten die kwaliteit afleveren.

Onze opleiding en praktijkervaring, de deontologische verplichting om onze beroepskennis permanent up-to-date te houden en de voortdurende mogelijkheid om ons werk met ons te bespreken en op te volgen, waarborgen de kwaliteit van de door ons geleverde prestaties.

Onze reputatie bij ons cliënteel en bij de rechtbanken is voor ons van kapitaal belang. Daarom zullen wij er bij het uitoefenen van onze professionele activiteiten over waken dat wij geen tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen noch andere wettelijke of deontologische regels overtreden.

059.jpg

Beschikbaarheid en frequente communicatie

Wij beseffen dat ondernemers soms snel beslissingen moeten nemen. Om U te kunnen helpen zodra U ons nodig heeft, houden wij ons te allen tijde beschikbaar. Wij begrijpen eveneens dat ondernemers niet graag verrast worden door ontwikkelingen die zich voordoen in de dossiers die hun advocaten beheren. Daarom zullen wij frequent met U communiceren over de evolutie van Uw zaken, over aanpassingen van doelstellingen of strategie, van tijdschema’s of budgetten.

Transparantie

Wij hebben er belang bij, een langdurige vertrouwensrelatie te ontwikkelen met ons cliënteel. Vooraleer enige prestatie te leveren, zullen wij eerst samen met U Uw doelstellingen nagaan en een strategisch plan ontwikkelen om deze te bereiken. Tegelijkertijd zullen wij met U duidelijke afspraken maken over de te voorziene prestaties en de erelonen en werkingskosten die aangerekend zullen worden. Deze afspraken zullen vooraf schriftelijk worden vastgelegd.