Erelonen

VAN PRAET & VAN PRAET streeft transparantie na op het gebied van de erelonen en kosten die aangerekend worden. De betreffende afspraken zullen ab initio schriftelijk vastgelegd worden. Als regel rekent het kantoor, werkingskosten inbegrepen en andere kosten uitgezonderd, een tarief aan van 180,00 € per uur (exclusief BTW), doch hiervan kan in bijzondere gevallen afgeweken worden.

tot 13314 280.jpg